Dec 122019
 

[pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FCCE12122019.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FCCE12122019_0001.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FCCE12122019_0002.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FCCE12122019_0003.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

 Publikoval o 23:21
Dec 112019
 

[pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FC%CC%8CP-ucha%CC%81dzac%CC%8Ca-Vesele%CC%81.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FFormula%CC%81r-ponuky-Vesele%CC%81.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FIdentifikac%CC%8Cne%CC%81-u%CC%81daje-Vesele%CC%81-.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FV%C3%BDzva-na-predkladanie-pon%C3%BAk.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

 Publikoval o 14:56
Dec 032019
 

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ Obec Veselé podľa § 15 ods. 1 písm. a) a § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje na svojej internetovej stránke alebo verejnej tabuli informácie pre verejnosť, ktoré zahŕňajú: – informácie o zdroji ohrozenia, – informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území [...]

 Publikoval o 23:20
Nov 292019
 

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Piešťany   V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a v súlade so schváleným Plánom rozvoja obce [...]

 Publikoval o 14:37