Máj 272020
 

[pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FCCE2552020_0003.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FCCE2552020_0004.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FCCE2552020_0005.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FCCE2552020_0006.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

 Publikoval o 23:13
Máj 212020
 

Základná škola s materskou školou, Rakovice v súvislosti s plánovanými opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a vydaným dokumentom MŠVVaŠ SR zo dňa 18. 5. 2020 : Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020, po dohode so zriaďovateľom [...]

 Publikoval o 16:29
Máj 062020
 

[pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fopatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.vesele.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fopatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

 Publikoval o 15:32