Jún 012017
 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa [...]

 Publikoval o 8:11
Mar 292017
 

Harmonogram vývozu kontajnerov na odpad Jar 2017 – Veselé   29.03. – chodník /Chnápkoví/ – Materská škola Veselé – pozemok /Košecký/   31.03. – gaštany – transformátor – Dielce – Ťapkové – zvonica   03.04. – výhon Ťapkové – cintorín Ťapkové – Zámojská /stred/   05.04. – hl.cesta – bytovka – zastávka Veselé – Športová [...]

 Publikoval o 14:10